در بازی پر پیچ و تاب سیاست، ابوجهلان همواره مغلوب هنر خردمندان می شوند.

 

در بازی پر پیچ و تاب سیاست، ابوجهلان

 همواره مغلوب هنر خردمندان می شوند. 

 

Hi Bibi

 

/ 0 نظر / 36 بازدید