مربی گری درجه سه کرمان برگزار شد

با تأئید مهندس حمید رضا توکل، ریاست انجمن ساواته ایران و پیشکسوت اصیل ساواته کشور یک دوره مربی گری درجه سه بوکس فرانسوی در کرمان برگزار شد.

این دوره با حضور پانزده ساواته کار و به میزبانی نمایندگی انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران در استان کرمان به مسئولیت محمد خادمی تحت پوشش کمیته فنی انجمن به مدت چهار روز برگزار گردید.

/ 0 نظر / 18 بازدید