آزمون ارتقاء درجه بوکس فرانسوی

با تأیید کمیته آزمون انجمن ساواته ایران، یک دوره آزمون ارتقاء درجه سراسری در تهران برگزار شد.

این آزمون با حضور پرشور ساواته کاران کشور و زیر نظر مستقیم استاد زاکانی از بنیان گذاران اصیل هنر رزمی ساواته (بوکس فرانسوی) در ایران برگزار گردید.

/ 0 نظر / 22 بازدید