اعضای فیس بوک انجمن ساواته ایران از مرز یکصد و بیست عضو گذشت.

مژده

اعضای فیس بوک انجمن ساواته ایران از مرز یکصد و بیست هم وند گذشت.

عضو شوید و از تاریخچه و آخرین اخبار ساواته ایران آگاه شوید.

https://www.facebook.com/IranSavateAssociation?ref=hl

/ 0 نظر / 20 بازدید