بنیان گذار قلابی ساواته ایران، پیش از رفتن به باشگاه و آغاز هنرجویی.

بنیان گذار قلابی ساواته ایران، پیش از رفتن به باشگاه و آغاز هنرجویی (سال 1383) در سی سالگــــــــــــــــــــــــی!  

بنیان گذار قلابی در سی سالگی 

/ 0 نظر / 21 بازدید