دوره مربی گری ساواته درجه سه و دو آسیا برگزار شد

اولین دوره مربی گری درجه سه و دو بین المللی ساواته (بوکس فرانسوی)  زیر نظر مدرسان رسمی کنفدراسیون ساواته آسیا به پایان رسید.

این دوره با حضور ساواته کاران واجد شرایط از کشورهای عضو کنفدراسیون قانونی ساواته آسیا و به میزبانی انجمن ساواته(بوکس فرانسوی) ایران به مدت ده روز در تهران و اصفهان برگزار گردید.

/ 0 نظر / 23 بازدید