عید سعید فطر بر خانواده ساواته ایران مبارک باد

عید واقعی آن وقتی است که انسان رضای خدا را به دست بیاورد،

 پس درون
 خودمان را اصلاح کنیم.

عید واقعی آن روزی است که در آن معصیت خدا نکنیم.

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت


عید فطر بر تمامی مسلمین جهان  به ویژه

خانواده ساواته ایران شادباش باد

/ 0 نظر / 5 بازدید