اعضای فیس بوک انجمن ساواته ایران از مرز دویست هم وند گذشت.

مژده

 

اعضای فیس بوک انجمن ساواته ایران از مرز دویست هم وند گذشت.

اقبال عمومی و مردمی به اصیلان و نجبا و بزرگان ساواته و رزمی ایران، در برابر 3 عضو انجمن قلابی ساواته ایران! در شبکه بزرگ اجتماعی فیس بوک.

 

عضو شوید و از تاریخچه و آخرین اخبار ساواته ایران آگاه شوید.

/ 0 نظر / 23 بازدید