پست های ارسال شده در مهر سال 1396

استاژ فنی ساواتریس های کرمانشاه

با تایید کمیته بانوان انجمن ساواته ایران، یک دوره استاژ فنی ساواته ویژه بانوان در کرمانشاه برگزار شد. این استاژ با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید