پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

ادعای دروغین مستقل بودن کار دست بنیان گذار قلابی داد!

ادعای دروغین مستقل بودن کار دست بنیان گذار قلابی داد! ادعاهای پیاپی و سراسر کذب، و ادعای دروغین مستقل بودن سبک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

انتشار کتاب دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش دهه پیشینه در ایران

مژده          انتشار کتاب " دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش   دهه پیشینه در ایران "   اثر استاد حمیدرضا توکل شعار، رئیس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید