پست های ارسال شده در دی سال 1393

آزمون سراسری دستکش سفید به زرد

آزمون سراسری دستکش سفید به زرد ، امروز با شرکت پرشور ساواتورهای استان های تهران، آ-غربی، آ شرقی، اصفهان، خراسان شمالی و رضوی، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

اعضای فیس بوک انجمن ساواته ایران از مرز سیصد هم وند گذشت.

مژده  اعضای فیس بوک انجمن ساواته ایران از مرز سیصد هم وند گذشت. اقبال بی نظیر عمومی و مردمی به اصیلان و نجبا و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید