پست های ارسال شده در تیر سال 1393

اعضای فیس بوک انجمن ساواته ایران از مرز دویست هم وند گذشت.

مژده   اعضای فیس بوک انجمن ساواته ایران از مرز دویست هم وند گذشت. اقبال عمومی و مردمی به اصیلان و نجبا و بزرگان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

کوتوله ها بدون بزرگتر قادر به ادامه حیات نیستند.

کوتوله ها بدون بزرگ تر قادر به ادامه حیات نیستند.   پژوهش های علمی نشان می دهد کوتوله های اجتماعی بدون کمک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید