پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

داوری درجه سه تهران

با تائید هیأت رئیسه انجمن یک دوره داوری درجه سه درتهران برگزار شد. این دوره با حضور ساواته کاران تهران و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید