پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

نشست هیأت رئیسه انجمن

نخستین نشست هیأت رئیسه انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران، روز گذشته به ریاست مهندس حمیدرضا توکل ریاست انجمن ساواته ایران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید