پست های ارسال شده در دی سال 1389

مربی گری درجه سه کرمان برگزار شد

با تأئید مهندس حمید رضا توکل، ریاست انجمن ساواته ایران و پیشکسوت اصیل ساواته کشور یک دوره مربی گری درجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

برای چهار سال دیگر،حق شناس رییس جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش ماند

مجمع عمومی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران جهت انتخاب رییس،نایب رییس، خزانه دار و بازرس امروز در محل سالن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید