پست های ارسال شده در آدر سال 1389

برای چهار سال دیگر،حق شناس رییس جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش ماند

مجمع عمومی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران جهت انتخاب رییس،نایب رییس، خزانه دار و بازرس امروز در محل سالن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

آزمون ارتقاء درجه بوکس فرانسوی

با تأیید کمیته آزمون انجمن ساواته ایران، یک دوره آزمون ارتقاء درجه سراسری در تهران برگزار شد. این آزمون با حضور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

مربی گری درجه سه گیلان

به پیشنهاد نمایندگی استان گیلان و تأیید نهایی مهندس حمید توکل ریاست انجمن ساواته ایران، یک دوره مربی گری درجه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید