آزمون سراسری ارتقا درجه دستکش کشوری

بر اساس تقویم انجمن و پس از تایید مهندس حمیدرضا توکل ریاست انجمن ساواته ایران، سومین دوره آزمون ارتقا درجه سراسری از دستکش قرمز به سفید با حضور پرشور ساواتورها و ساواتریس ها به میزبانی نمایندگی تهران برگزار شد.

آزمون کشوری ارتقای دستکش شایان ذکر است، پیرو بخشنامه اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی قبول شدگان مدارک رسمی خود را در روز آزمون دریافت نمودند.
/ 0 نظر / 24 بازدید