اولین دوره مربی گری درجه سه و دو ساواته ایران

اولین دوره مربی گری درجه سه و دو ساواته ایران - زیر نظر انجمن ساواته و با تایید رسمی کنفدراسیون قانونی ساواته آسیا از دهم آبان ماه برگزار می شود.

این دوره با شرکت ساواته کاران واجد شرایط از سراسر کشور و تحت پوشش کمیته فنی ساواته متشکل از پیشکسوتان ساواته  در تهران برگزار می گردد.

/ 0 نظر / 19 بازدید