موفقیت بی نظیر ساواته ایران

موفقیت بی نظیر ساواته ایران

بدینوسیله به اطلاع عموم خانواده ساواته ایران می رساند، ساواته ایران پس از نیم قرن حضور در ایران به همت بزرگان و پیشکسوتان این هنررزمی به دستاورد بسیار مهم و سرنوشت سازی دست یافته است.

به گزارش کمیته روابط عمومی انجمن ساواته ایران، به زودی اخبار تکمیلی در مورد این موفقیت بی نظیر در اختیار جامعه ورزش ایران قرار می گیرد.

/ 0 نظر / 21 بازدید