نخستین کرسی برای بانوان ایران؟!

 

نخستین کرسی برای بانوان ایران؟!!

به گزارش "ساواته نیوز" پس از شکست تحقیرآمیز تیم سبک ساواته فدراسیون رزمی در مسابقات جهانی، متخصص نمای کوچولوی رزمی که برای اشتغال گرفتن در مغازه کوچکی در فرانسه حاضر است هر کاری بکند، و البته عاشقی (بخوانید به ورزش) نیز بدجور امانش را بریده در ادعایی از جنس ادعاهای پیشین! اظهار نظر کرده که برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران یک کرسی رسمی بین المللی برای ورزش بانوان ایران کسب کرده است!

ظاهرا این فرد پرقدرت و متکی به نفس! استاد بزرگ و مسلم، بنیان گذار، رئیس، نواب، تواب... پیش خود  گفته، چیزکی بگویم و ادعایی بکنم، شاید برخلاف گذشته بگیرد، جایش هم الان است، که بدجوری ...زده ام.

مزید اطلاع خانواده رزمی و ساواته ایران باید گفت پیش از انقلاب اسلامی  زنان ایران به ویژه پس از المپیک آسیایی ۱۹۷۴ تهران به دفعات به عضویت فدراسیون های مختلف آسیایی و جهانی درآمدند.

پس از انقلاب نیز خانم فائزه هاشمی نایب رییس وقت کمیته المپیک ایران و عضو شورای المپیک آسیا (OCA)، پس از تایید و موافقت کمیته بین‌المللی المپیک(IOC) و شورای المپیک آسیا، از سال ۱۳۷۰ به عنوان رئیس فدراسیون جهانی بانوان کشورهای اسلامی (ifws) و بعد ها کشورهای عدم تعهد منصوب شده و سال هاست که این ریاست را بر عهده دارد. علاوه بر ایشان چندین بانوی ایرانی دیگر نیز ریاست کمیسون های مختلف این فدراسیون بین المللی را بر عهده دارند.

ظریفی در قصصی می گفت: ابله مشهور شهر ادعایی تازه کرده... لیک جدی نگیرید. عادت کرده ایم، بگذرید، تکرار نمی کند، نادان است، کودک است، آرزو دارد چون بزرگان باشد، نفهمیده...

/ 0 نظر / 24 بازدید