گفت و گوی دبیرکل انجمن ساواته ایران با فارس

مهندس مهدی قاسمی دبیرکل انجمن ساواته ایران:

شاهد شکوفایی ساواته در ایران خواهیم بود

مهندس مهدی قاسمی سخن گوی اتحادیه متخصصان رزمی و دبیر انجمن ساواته ایران  پس از برگزاری اولین مجمع عمومی ساواته ایران در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت : این انتخابات بر اساس سیاست اتحادیه متخصصان مبنی بر حضور مدیران فنی و کارآمد در ورزش های رزمی کاملا آزاد و با رای مستقیم ساواته کاران کشور که صاحبان حقیقی این ورزش هستند برگزار گردید.

نخستین دوره مسابقات قهرمانی  ساواته را در ایران برگزار کرده ایم

دبیر کل انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران در مورد فعالیت های آینده ساواته در کشور اظهار داشت: انتخاب رؤسای کمیته ها و انجمن های استان ها از اولویت برنامه هاست. ضمن این که طی نشستی که پس از برگزاری مجمع با مسؤلان ارشد اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی و کنفدراسیون ساواته آسیا داشتیم ٬ مقرر گردید به منظور توسعه این هنر رزمی ٬ ردیف بودجه معینی از سوی اتحادیه در بعد داخلی و کنفدراسیون  آسیا یی در بعد بین المللی برای انجمن ساواته ایران مشخص شود.عضو هیات مدیره انجمن ساواته افزود : پس از حضور چهل ساله و فعالیت مجدد این ورزش طی سه سال اخیر در ایران ٬ انجمن در یک ماه گذشته ٬ نخستین دوره رقابت های ساواته قهرمانی را در کشور در دو استایل ساواته (آسوت) و (کامبت) برگزار کرده است که در صورت حمایت بیشتر شاهد شکوفایی ساواته در ایران خواهیم بود.

/ 0 نظر / 24 بازدید