متن کامل گفت و گوی استاد سیدعلی حق شناس، پدر ساواته ایران با هواداران اولین نهاد

 

 گفت و گوی اختصاصی استاد سیدعلی حق شناس، پدر ساواته ایران 

با

سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش کشور:

 

متن کامل

 

/ 0 نظر / 20 بازدید