قال علی (ع): خداوند خائنین را دوست ندارد.

 

حضرت امیرالمومنین علی (ع) هرگز به کسی که به تو اعتماد کرده، خیانت مکن زیرا خداوند خائنین را دوست ندارد.
 
 
 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید