داوری درجه سه تهران

با تائید هیأت رئیسه انجمن یک دوره داوری درجه سه درتهران برگزار شد.

این دوره با حضور ساواته کاران تهران و توابع استان و به مدت پنج روز زیر نظر کمیته فنی انجمن برگزار گردید.

/ 0 نظر / 23 بازدید