استاژ فنی ساواتریس های کرمانشاه

با تایید کمیته بانوان انجمن ساواته ایران، یک دوره استاژ فنی ساواته ویژه بانوان در کرمانشاه برگزار شد.

این استاژ با حضور ساواتریس های استان از مرکز و شهرستان های تابعه و زیر نظر نمایندگی انجمن در استان کرمانشاه برگزا گردید.

/ 0 نظر / 22 بازدید