انتصاب در انجمن ساواته ایران

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس حمیدرضا توکل شعار، رییس هیات مدیره انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران و با تایید اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی نفرات ذیل به عنوان مسئولان نمایندگی انجمن در استان های خود منصوب و مشغول به کار شدند.

امید کاشانی: نماینده استان قزوین

داوود یاورزاده: نماینده استان کرمان شاه

علی سلیمی: نماینده استان مرکزی

هم چنین به پیشنهاد استاد ناصر نظری، عضو هیات مدیره انجمن و پیشکسوت ساواته ایران و تایید نهایی مهندس حمیدرضا توکل، دکتر علی سجاد پور به عنوان رییس کمیته پزشکی و ضد دوپینگ انجمن ساواته ایران منصوب و مشغول به کار شد.

/ 0 نظر / 30 بازدید