نخستین آزمون سراسری ارتقا درجه دستکش اصلی ساواته در ایران برگزار شد.

نخستین آزمون سراسری ارتقای درجه دستکش سپید به زرد (طلایی) در ایران برگزار شد.

به گزارش ساواته نیوز نخستین آزمون سراسری ارتقا درجه دستکش سپید به زرد (طلایی) با حضور ساواتورها و ساواتریس های واجد شرایط برگزار گردید.

این آزمون با تایید شورای فنی انجمن ساواته (بوکس فرانسوی) ایران، (اولین سازمان رسمی ساواته کشور) و زیر نظر کمیته های فنی، آزمون و بانوان ساواته ایران برگزار گردید.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید