مربی گری درجه سه گیلان

به پیشنهاد نمایندگی استان گیلان و تأیید نهایی مهندس حمید توکل ریاست انجمن ساواته ایران، یک دوره مربی گری درجه سه ساواته (بوکس فرانسوی) برگزار گردید.

این دوره با حضور اعضاء واجد شرایط انجمن و تحت پوشش نمایندگی استان به مدت پنج روز در رشت برگزار گردید.

/ 0 نظر / 23 بازدید